VOLÊSO

BEN A LA VUESTRE LENGHE ?

volêso imparà a scrivile…a leile…volêso savè cemût si dîs par furlan…vêso bisugne di un imprest par insegnâle ai fruts
alore vê ca ce che fâ par vô altris
il GRANT DIZIONARI BILENGÂL TALIAN-FURLAN
Provâis e viodarês.
Al è un imprest ca si cjate dome in ret, par chest al è inzornât a man a man ca saltin fur gnovis informazions e cognossincis.
L’imprest al è stât inmaneât da ce tant studiôs e al è preseât ancje in tal forest.
Non par nuie da Stocolme a son vignûts fin tramai culì par capì cemût cal è stât fat.
Al è ancje ce tant doprât in te scuelis primarie parcè che i fruts a imparin la lenghe e ancje cemût si fas a imparâle.
E son volûts dîs agns par burîlu fûr, cumò o podès gjoldilu !

Mandi !
😎

Pubblicato da

4 commenti su “VOLÊSO”

  1. Jo o soi une insegnant in te scuele elementâr e pues dì che lu doprin une vore. O soi convinte ch’al sedi une vore impuartant par no furlans parcè che nus permet di discuvierzi la nestre lenghe e di vivile miôr cence fastidis

    Mandi

  2. Une piçule note par chei del CFL2000

    Mi plasarès di rivà ad ore a sostituì lis peraulis conseadis a chês ca son segnadis in ros tal coretôr ce tant cal si fâs cun lis vocâls.
    Ma ancje rivà a copià lis peraulis in tal dizionari discjamât.

    Mandi!

I commenti sono chiusi.