Cime Ombladêt

. . . la cime strete

Vuê o ai fate une biele cjaminade dilunc dal troi #CAI169 partint di Sighiet dongje For Davotri e rivant fintremai lì de Cime Ombladêt a 2255 m. . . la prime ore di cjaminade si passe intune biele e odorose boschete di peçs e po dopo si rive lì dai prâts indulà a son lis vacjis e doi biei cjavai un blanc e un neri. . . achì e je ancje une biele cjasute cuntune fontane e subite dopo il troi al devente un segn ti viôt e no ti viôt ma si rive istès a lâi daûr. . . lant sù si viodin e si sintin sivilâ lis marmotis tant nininis. . . ma no ti vegnin dongje a diference dal cjaval neri che o ai cjatât lì dal sotet e che mi à vignût dongje. . . 🐴 😍 po dopo cjaminant e cjaminant o soi rivât in cime e o soi restât cence peraulis a viodi lis montagnis dutis tor a tor cetant bielis cuntun cîl blâf e dome un tic di fumadice in lontanance. . . a fâmi compagnie tant che o davi une bocjade e jere dute une schirie di tavans, moscjins e cualchi calavron. . . par fortune che o jeri biel taponât. . . ma no cussì chê fantate biele ch’e lave sù cuntun “tubino” neri e cence cjapielin sul cjâf. . . beade zoventût. . . tornant indaûr o ai ancje cjatât l’ex president de sezion dal CAI di Cividât insiemi cun dai amîs e mi àn domandât trop timp ch’e mancjave par rivâ lì de malghe. . . cuant che a jerin plui zovins a jerin stâts in cime ma cumò si contentavin di rivâ lì dai cjavai… sperin che a sedin rivâts. . .
vielis e zovins. . . e je une ruede ch’e zire cence padin. . . jo o speri dome di podè une dì tornà a cjaminâ ancjemò dilunc i trois de mont furlane. . . 🗻 🙋 😍

Buinis cjaminadis a ducj !!!

. . . Cima Ombladêt 2023, cjale il filmut 🎥 . . . → . . .

#peaceandlove 💙

☮ − ☯ − ☵ − ☸ − 🌍