Tanti auguroncici

… a ti !!!

Fin culì, di rif o di raf, o soi rivât… inalore sperin di lâ indenant ben ancjemò par cualchi an… fasintsi fuarce simpri cuntune preiere…
savint che… o deventarai vieli… i respiri parsore…
savint che… o podarai inmalami… i respiri parsore…
savint che… o prin o dopo o varai di lâ ancie jo… i respiri parsore…
savint che… o pierdarai ducj i miei afiets plui cjârs… i respiri parsore…
savint che… o puartarai di là dome ce che o ai fat … i respiri parsore…
savint che… o ai voie di jessi simpri cussint … i respiri parsore…
savint che… o vuei il ben di ducj… i respiri parsore…
savint che… o saludarai simpri cuntun biel mandi… i respiri parsore…

Happy Birthday to you!

😎