Croce

Passion di Crist

Passion di Crist

7 Apr , 2023 - Hiking,News,Poesia

daûr Mateu . . . 27, 45 – Di misdì fin trê al deventà scûr sun dute la tiere. 46 Viers lis trê Gjesù al berlà a grande vôs : “Elì, Elì, lemà sabactanì? ”, ch’al vûl dî: “ Diu gno, Diu gno, parcè mo mi âstu bandonât? ”. 47 Sintintlu, un pôcs di chei […]

, , , , , , , , , , , , , ,